Tiêm Collagen an toàn với sự hài lòng cao của bệnh nhân | Ellansé®
Chuyển sang phần bệnh nhân
Chuyển sang phần bác sĩ
VI

Phác đồ an toàn đã lập dành cho Ellansé®

Các thành phần của sản phẩm có một lịch sử an toàn lâu đời

Trơn mịn hoàn hảo

Ảnh SEM

Các vi hạt trơn nhẵn

Ảnh chụp dưới kính hiển vi quang học

Kính hiển vi quang học: Mô học sau 2 tuần tiêm trong da

Dạng hình cầu trơn nhẵn độc đáo của các vi hạt® ELLANSÉ

  • Là cơ sở cho khả năng tương thích sinh học tối ưu như các bề mặt gồ ghề và các vi hạt hình dạng không đều có thiên hướng gây ra các biến cố bất lợi, chẳng hạn như nốt sần, và dẫn đến giảm bồi tích collagen 16-20
  • Cung cấp khung mô chất lượng cao và bền

AN TOÀN NGẮN HẠN

Dữ liệu tiền lâm sàng7

  • Dữ liệu cấy ghép sau 2 tuần cho thấy rõ nét các hạt được nhúng trong môi trường mô khỏe mạnh và thể hiện khả năng dung nạp cục bộ tuyệt vời

AN TOÀN DÀI HẠN

Bằng chứng Khoa học và Tài liệu10, 13

  • Sự tái hấp thu sinh học dài hạn của các thành phần Ellanse thông qua các con đường trao đổi chất thông thường được ghi nhận rõ ràng.
  • Sự tái hấp thu sinh học của các vi hạt PCL được thể hiện qua các nghiên cứu về tái hấp thu sinh học được đánh dấu bằng đồng vị phóng xạ
  • Nghiên cứu tái hấp thu trong ống nghiệm trong nhà của các vi hạt PCL® thuộc phạm vi các sản phẩm ELLANSÉ là phù hợp với dữ liệu trên tài liệu đã xuất bản

Mức độ hài lòng cao của bệnh nhân10

Sự hài lòng của bệnh nhân đối với điều trị ELLANSÉ® (phương thức) sử dụng VAS

Sự hài lòng của bệnh nhân ELLANSÉ® S sau 12 tháng ELLANSÉ® M sau 24 tháng
Sự hài lòng 74% 81,7%

24 tháng sau khi tiêm

  • Bệnh nhận muốn lặp lại điều trị ELLANSÉ® – S

  • Bệnh nhận muốn lặp lại điều trị ELLANSÉ® – M

Hiệu quả đã được chứng minh & phác đồ an toàn10

Hiệu quả cao của phương pháp điều trị ELLANSÉ® – S và ELLANSÉ® – M trong điều trị nếp nhăn ở hai bên sống mũi cùng với phác đồ an toàn tốt trong hơn 2 năm10 Quy mô cải thiện thẩm mỹ toàn cầu GAIS được đánh giá bởi điều tra viên

bệnh nhân có kết quả được cải thiện sau 12 tháng10

bệnh nhân có kết quả được cải thiện sau 24 tháng10

Nghiên cứu lâm sàng so sánh giữa ELLANSÉ® và một axit hyaluronic thuộc công nghệ NASHA trong điều trị nếp nhăn ở hai bên sống mũi15

ELLANSÉ® cung cấp những ưu điểm rõ ràng về chất độn da dựa trên NASHA, cả về độ bền và hiệu quả15

Chào mừng bạn đến

Vui lòng chọn tùy chọn mô tả bạn tốt nhất

Một bệnh nhân
Bác sĩ