Tìm một Chuyên gia có Chứng chỉ Phê chuẩn gần Bạn - Ellansé®
Chuyển sang phần bệnh nhân
Chuyển sang phần bác sĩ
VI

Tìm một phòng khám

Sử dụng thanh tìm kiếm, bạn có thể nhập vị trí hoặc mã bưu chính để tìm một bác sĩ có tay nghề gần bạn, hoặc trên toàn quốc. Toàn bộ các phòng khám được liệt kê đều đã được chúng tôi đào tạo và phê chuẩn vì thế bạn có thể an tâm tìm kiếm!

Lưu ý: Trong một vài khu vực cụ thể, chúng tôi không thể hiển thị các phòng khám của đối tác do các hạn chế về pháp luật. Nếu điều này ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm của bạn, vui lòng liên hệ đến văn phòng địa phương để biết thêm thông tin chi tiết.

Sử dụng vị trí hiện tại của tôi

Chào mừng bạn đến

Vui lòng chọn tùy chọn mô tả bạn tốt nhất

Một bệnh nhân
Bác sĩ