Hướng dẫn chăm sóc sau điều trị dành cho các bệnh nhân để có được kết quả tốt nhất | Ellansé®
Chuyển sang phần bệnh nhân
Chuyển sang phần bác sĩ
VI

Tân sinh Collagen đã được chứng minh được sản xuất bởi ELLANSÉ® 9

Phương pháp trị liệu ELLANSÉ® – M

9 tháng sau khi tiêm

Vết Haematoxylin & Eosin cho thấy:

  • Các vi hạt vẫn có dạng tròn và nguyên vẹn trong quá trình tái hấp thu sinh học
  • Sợi Collagen được nhuộm màu đỏ

Phương pháp trị liệu ELLANSÉ® – M

9 tháng sau khi tiêm9

Đèn phân cực màu đỏ Picro Sirius (PSR) cho thấy:

  • Màu đỏ (mũi tên): collagen loại I
  • Màu xanh (đầu mũi tên): collagen loại III
  • Xác nhận tân sinh Collagen

Phương pháp trị liệu® – M

21 tháng sau khi tiêm

Đèn phân cực màu đỏ Picro Sirius (PSR) cho thấy:

  • Màu đỏ xác nhận chủ yếu là Collagen loại I
  • Collagen loại I xác nhận môi trường ổn định và hiệu quả kéo dài

Phương pháp trị liệu Ellansé® – M

13 tháng sau khi dùng ELLANSÉ®

Các vi hạt PCL được vây xung quanh bởi collagen bồi tích và phản ứng ôn hòa của các mô dạng nguyên bào sợi và mô bào.

Các vết màu là Haematoxylin & Eosin (A và B) và Martin-s Trichrome (C và D)

Độ sâu mũi tiêm

ELLANSÉ® được chỉ định để tiêm dưới da

Do tính kết dính, ELLANSÉ® dễ dàng tạo hình và tạo khuôn, cho phép tạo hình và xác định các khu vực được xử lý với độ chính xác cao hơn.

Chào mừng bạn đến

Vui lòng chọn tùy chọn mô tả bạn tốt nhất

Một bệnh nhân
Bác sĩ