PCL - Safety Profile - Ellansé®
Przejdź do sekcji dla pacjentów
Przejdź do sekcji dla lekarzy
PL

Dowiedziony profil bezpieczeństwa Ellansé®

Składniki produktu są bezpiecznie stosowane od lat

Idealna gładkość

Zdjęcie z mikroskopu elektronowego

Gładkie mikrosfery

Zdjęcie z mikroskopu świetlnego

Mikroskopia świetlna: tkanka po 2 tygodniach od wstrzyknięcia śródskórnego

Unikalny gładki i kulisty kształt mikrosfer ELLANSÉ®

  • Zapewnia optymalną biokompatybilność – mikrosfery o nierównej powierzchni i nieregularnych kształtach mają tendencję do wywoływania zdarzeń niepożądanych, takich jak guzki, powodując zmniejszone osiadanie kolagenu 16-20
  • Przyczynia się do budowy trwałych i wysokojakościowych rusztowań tkankowych

BEZPIECZEŃSTWO KRÓTKOTERMINOWEBadania przedkliniczne7

  • Dane z badań przeprowadzonych 2 tygodnie po implantacji wyraźnie pokazują, że cząstki są dobrze zintegrowane ze zdrowymi tkankami i wykazują doskonałą tolerancję miejscową

BEZPIECZEŃSTWO DŁUGOTERMINOWE– dowody naukowe i literatura10, 13

  • Długoterminowa bioresorpcja składników Ellanse poprzez normalne szlaki metaboliczne została dobrze udokumentowana.
  • Bioresorpcję mikrosfer PCL wykazano w badaniach bioresorpcji z wykorzystaniem znakowania izotopami.
  • Wyniki badań własnych resorpcji mikrosfer PCL stosowanych w produktach ELLANSÉ® w warunkach in vitro są spójne z danymi opublikowanymi w literaturze z dziedziny.

Duża liczba zadowolonych pacjentów10

Satysfakcja pacjentów z zabiegu ELLANSÉ® z użyciem skali VAS (średnia)

Satysfakcja pacjentów ELLANSÉ® S, 12 miesięcy ELLANSÉ® M, 24 miesiące
Satysfakcja 74% 81,7%

24 miesiące po zabiegu

  • pacjentów chce ponownie przejść zabieg ELLANSÉ® – S

  • pacjentów chce ponownie przejść zabieg ELLANSÉ® – M

Sprawdzona skuteczność i udokumentowany profil bezpieczeństwa10

Wysoka skuteczność ELLANSÉ® – S i ELLANSÉ® – M w wygładzaniu fałdów nosowo-wargowych z dobrym profilem bezpieczeństwa w okresie 2 lat10 Ocena poprawy estetycznego wyglądu skóry (GAIS) przeprowadzana przez prowadzącego badanie

pacjentów doświadczyło przynajmniej poprawy stanu skóry po 12 miesiącach od zabiegu10

pacjentów doświadczyło przynajmniej poprawy stanu skóry po 24 miesiącach od zabiegu10

Porównawcze badanie kliniczne zastosowania preparatu ELLANSÉ® i kwasu hialuronowego NASHA do wygładzania fałdów nosowo-wargowych15

ELLANSÉ® ma wyraźną przewagę nad wypełniaczem skórnym na bazie NASHA, jeśli chodzi o trwałość efektów i skuteczność15

Witamy w

Wybierz opcję, która najlepiej Cię opisuje.

Pacjent
Lekarz