آموزش ببینید - Ellansé®
به قسمت بیمار بروید
به بخش پزشک بروید
FA

آموزش پیشگام در صنعت زیبایی

Sinclair محصولات پیشرفته علمی، پشتیبانی استثنائی و توسعه مهارت ادامه دار را برای انتخاب و آموزش عالی پزشکان زیبایی برای دسترسی به نتایج غیر قابل مقایسه در بیماران، عرضه می‌نماید.

می‌خواهید درباره دوره‌های آموزشی ما بیشتر بدانید

از طریق یکی از جلسه‌های آموزش عملی همه جانبه ما آموزش دریافت کنید.

cross

خوش آمدید به

لطفا گزینه ای را انتخاب کنید که بهترین توصیف شما باشد

صبور
پزشک