سوالات بیماران - Ellansé®
به قسمت بیمار بروید
به بخش پزشک بروید
FA

سوالات بیماران

Contact Patient

پشتیبانی از بیماران

+44 (0)207 467 6920
ellanse@sinclairpharma.com

تیم های حمایت از بیمار، مالی و فنی

+44 (0)1244 625150
quality@sinclairpharma.com

خوش آمدید به

لطفا گزینه ای را انتخاب کنید که بهترین توصیف شما باشد

صبور
پزشک