یک دکتر معتبر در نزدیکی شما پیدا کنید - Ellansé®
به قسمت بیمار بروید
به بخش پزشک بروید
FA

یک دکتر معتبر در نزدیکی شما پیدا کنید

با استفاده از نوار جستجو، می‌توانید مکان یا کد پستی را برای یافتن یک متخصص آموزش دیده در نزدیکی خود یا در سراسر کشور وارد کنید. همه کلینیک‌های فهرست شده توسط ما تأیید شده‌اند، بنابراین می‌توانید با اطمینان جستجو کنید.

در تماس بودن

Couldn't find what you needed? Fill in the form below and get in touch.

آیا شما پزشک هستید یا بیمار هستید؟

پرسنل پزشک درخواست بیمار

خوش آمدید به

لطفا گزینه ای را انتخاب کنید که بهترین توصیف شما باشد

صبور
پزشک