از دست دادن کلاژن - Ellansé®
به قسمت بیمار بروید
به بخش پزشک بروید
FA

از دست دادن کلاژن

کلاژن یکی از ساختارهای پشتیبان مهم می‌باشد که در پوست یافت می‌شود

از دست دادن کلاژن

کلاژن یکی از ساختارهای پشتیبان مهم می‌باشد که در پوست یافت می‌شود

با پیر شدن ما چه اتفاقی برای کلاژن رخ می‌دهد؟

از آنجایی که پوست در حال پیر شدن روتئین‌های ساختاری خودش (کلاژن و الاستین) را از دست می‌دهد، شل و سپس آویزان می‌شود، در نتیجه ظاهر فرد خسته و مسن به نظر می‌رسد.

کاهش سطح کلاژن
تغییر در ویژگی‌های بافت‌شناسی آن (توزیع الیاف کلاژن)
تغیر در فراساختار (بهم ریختگی شبکه کلاژن)
تکه تکه شدن فیبرها، فیبروبلاستها دیگر نمی‌توانند به هم پیوند بخورند

از دست دادن کلاژن در پوست در حال پیر شدن

خوش آمدید به

لطفا گزینه ای را انتخاب کنید که بهترین توصیف شما باشد

صبور
پزشک