Διαδικασία γήρανσης του προσώπου - Ellansé®
Μετάβαση στην ενότητα ασθενών
Μετάβαση στην ενότητα γιατρών
EL

Facial Ageing Process

Facial ageing is a multifactorial process that affects different layers.

Facial Ageing Process

Facial ageing is a multifactorial process that affects different layers.

Η διαδικασία

Οστική απορρόφηση και αναμόρφωση

  • Η σημαντική απώλεια των οστών του προσώπου με την ηλικία συντελεί στην απώλεια βιομετρικού όγκου 1,2
  • Αισθητές αλλαγές στα άλλα στρώματα των υπερκείμενων μαλακών μορίων και της επιδερμίδας 1,3

Μυϊκός τόνος και ατροφία

  • Οι μύες του προσώπου γίνονται πιο δύσκαμπτοι και ατροφικοί
  • Συμβολή στην χαλάρωση και το «κρέμασμα» του προσώπου
  • Μετατόπιση του λιπώδους ιστού

Sophie Converset, Πλαστική χειρουργός (Lyon, Γαλλία)

Ανεπεξέργαστη φωτογραφία πραγματικού ασθενούς. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανά περιστατικό.

Σύρετε για αποκάλυψη
Πριν
Μετά
Σύρετε για αποκάλυψη
Πριν
Μετά

Απώλεια και ανακατανομή του λίπους

  • Απώλεια ή/και μετανάστευση του λιπώδους ιστού εξαιτίας της μυϊκής κινητικότητας με αποτέλεσμα τη δημιουργία βαθιών πτυχώσεων και ατελειών του περιγράμματος 1-6
  • Συσσώρευση λίπους σε κάποιες περιοχές (π.χ. υπό το κάτω βλέφαρο, στη γνάθο, στο στόμα) δίνοντας την εντύπωση μόνιμης διόγκωσης

Sophie Converset, Πλαστική χειρουργός (Lyon, Γαλλία)

Ανεπεξέργαστη φωτογραφία πραγματικού ασθενούς. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανά περιστατικό.

Καλώς ορίσατε στο

Επιλέξτε αυτό που σας περιγράφει καλύτερα.

Ασθενής
Γιατρός