Επικοινωνία - Ellansé®
Μετάβαση στην ενότητα ασθενών
Μετάβαση στην ενότητα γιατρών
EL

Επικοινωνία

Patient
Support

+44 (0)207 467 6920
ellanse@sinclairpharma.com

Patient Support, Finance and Technical Teams

+44 (0)1244 625150
quality@sinclairpharma.com

Καλώς ορίσατε στο

Επιλέξτε αυτό που σας περιγράφει καλύτερα.

Ασθενής
Γιατρός