Παρουσίαση του ELLANSÉ® - Ellansé®
Μετάβαση στην ενότητα ασθενών
Μετάβαση στην ενότητα γιατρών
EL

Introducing ELLANSÉ®

A new era of ground breaking solutions for natural and regenerative beauty

Introducing ELLANSÉ®

A new era of ground breaking solutions for natural and regenerative beauty

ELLANSÉ® works differently and naturally. Thanks to its unique properites, it not only corrects wrinkles and folds but also stimulates your own collagen production to really treat the underlying causes of facial ageing, the effects are gradual and longer-lasting giving you a natural youthful appearance

Το ELLANSÉ® λειτουργεί διαφορετικά και φυσικά

Το Ellansé® χρησιμοποιεί τη φυσική αντίδραση του οργανισμού προκειμένου να διεγείρει το σχηματισμό του δικού σας κολλαγόνου

Αυτά τα 3 χαρακτηριστικά προσφέρουν στο ELLANSÉ® μοναδικά πλεονεκτήματα

  • Το Ellansé® διαθέτει υψηλό προφίλ κλινικής ασφάλειας21

  • Το Ellansé® δημιουργεί φυσικό όγκο μέσω της διέγερσης παραγωγής του κολλαγόνου του ίδιου του οργανισμού σας

  • Το Ellansé® επιδεικνύει αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας10-13

Τι συμβαίνει στο κολλαγόνο καθώς γερνάμε;

Επειδή το γηρασμένο δέρμα χάνει τις δομικές πρωτεΐνες του (κολλαγόνο και ελαστίνη), γίνεται χαλαρό και αρχίζει να κρεμά και αυτό συντελεί σε μια κουρασμένη και γηρασμένη όψη.

Ελάττωση του επιπέδου του κολλαγόνου
Μεταβολές των ιστολογικών χαρακτηριστικών (κατανομή ινών κολλαγόνου)
Μεταβολές της λεπτής δομής (αποδιοργάνωση δικτύου κολλαγόνου)
Κατακερματισμός ινιδίων, η σύνδεση του ινοβλάστη δεν είναι πλέον δυνατή

Το κολλαγόνο σε νεανικό δέρμα

Απώλεια κολλαγόνου σε γηρασμένο δέρμα

Διαδικασία γήρανσης του προσώπου

Η γήρανση του προσώπου είναι μια διαδικασία που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και η οποία επηρεάζει ποικίλα στρώματα.

Οστική απορρόφηση και αναμόρφωση

  • Η σημαντική απώλεια των οστών του προσώπου με την ηλικία4 συντελεί στην απώλεια βιομετρικού όγκου 2-4
  • Αισθητές αλλαγές στα άλλα στρώματα των υπερκείμενων μαλακών μορίων και της επιδερμίδας 1,3

Μυϊκός τόνος και ατροφία1-6

  • Οι μύες του προσώπου γίνονται πιο δύσκαμπτοι και ατροφικοί
  • Συμβολή στην χαλάρωση και το «κρέμασμα» του προσώπου
  • Μετατόπιση του λιπώδους ιστού

Sophie Converset, Πλαστική χειρουργός (Lyon, Γαλλία)

Ανεπεξέργαστη φωτογραφία πραγματικού ασθενούς. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανά περιστατικό.

Σύρετε για αποκάλυψη
Πριν
Μετά
Σύρετε για αποκάλυψη
Πριν
Μετά

Απώλεια και ανακατανομή του λίπους

  • Απώλεια ή/και μετανάστευση του λιπώδους ιστού εξαιτίας της μυϊκής κινητικότητας με αποτέλεσμα τη δημιουργία βαθιών πτυχώσεων και ατελειών του περιγράμματος1-6
  • Συσσώρευση λίπους σε κάποιες περιοχές (π.χ. υπό το κάτω βλέφαρο, στη γνάθο, στο στόμα) δίνοντας την εντύπωση μόνιμης διόγκωσης

Sophie Converset, Πλαστική χειρουργός (Lyon, Γαλλία)

Ανεπεξέργαστη φωτογραφία πραγματικού ασθενούς. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανά περιστατικό.

Καλώς ορίσατε στο

Επιλέξτε αυτό που σας περιγράφει καλύτερα.

Ασθενής
Γιατρός